Д.Булганцэцэг: Прокурор хүн тууштай, зарчи...

Үүнээс шийтгэл оногдуулсан 181, шүүхэд шилжүүлсэн 416 хэрэг байна. Шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн хуралдаанд 100 хувь прокурор оролцсон. Тэгэхээр нэг прокурор ямар их ачаалалтай ажилладгийг харж болно ...