Н.Мандаа: Хэрэв таны цус гоожимтгой, урсам...

биеийн хэсгүүдээр хөх толбо, тууралт гарна. ...