Ж.Энхбаяр: Дотоод орчны агаарыг цэвэр байл...

Агаар сэлгэлтийг хийж байх нь зүйтэй. ...