Б.Лхамдарь: Ургамал тоосоо гөвөх цагт цонх...

Б.Лхамдарь: Ургамал тоосоо гөвөх цагт цонхоо хаах хэрэгтэй ...