Т.Саруул: Шүргэлт, үрэлтийн төдийд хөхрөөд...

ихэвчлэн эрэгтэй хүүхэд уг өвчнөөр өвчилдөг. ...