Жяан Паскал Нганоу: Эдийн засагт санхүүгий...

Сүүлд хийгдсэн активын чанарын үнэлгээ (AQR) үнэндээ Монголын банкны салбарт эргэлтийн цэг байсан гэж хэлж болохоор байгаа ...