Ц.Мөнхтуяа: Эцсийн тэмцэл...өлсгөлөн зарла...

Манай монголын багш нарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь дараах гурван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна ...