2017-01-20
36.0 сая ам.доллар нийлүүлэв
36.0 сая ам.доллар нийлүүлэв
6 сар, 3 долоо хоног