2017-01-20
Ам.доллар 2090 төгрөгтэй тэнцлээ
Ам.доллар 2090 төгрөгтэй тэнцлээ
5 сар, 2 долоо хоног
64.5 сая ам.доллар нийлүүллээ
64.5 сая ам.доллар нийлүүллээ
5 сар, 3 долоо хоног
32.0 сая юань нийлүүлэв
32.0 сая юань нийлүүлэв
5 сар, 3 долоо хоног
 28.0 сая ам.доллар нийлүүлэв
28.0 сая ам.доллар нийлүүлэв
6 сар, 2 долоо хоног