2017-01-20
Ам. доллар 2505 төгрөгтэй тэнцлээ
Ам. доллар 2505 төгрөгтэй тэнцлээ
1 долоо хоног, 2 өдөр
44 сая ам.долларыг нийлүүллээ
44 сая ам.долларыг нийлүүллээ
2 долоо хоног, 1 өдөр
Ам.доллар 2498 төгрөгтэй тэнцлээ
Ам.доллар 2498 төгрөгтэй тэнцлээ
2 долоо хоног, 2 өдөр