Эдийн засаг


Орон сууцны урьдчилгаа 10 хувь боллоо

5 жил, 7 сар TIMES.MN

Засгийн газрын хуралдаанаар Орон сууцны үнийн дүнгийн 20 хүртлэх хувийн баталгаанд хамрагдах зорилтот бүлгийг тодорхойлж, ипотекийн зээлийн баталгаанд хамруулах шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох санал боловсруулан энэ оны 7 дугаар сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, батлуулахыг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ, Барилга, хот байгуулалтын сайд Д.Цогтбаатар, Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат нарт үүрэг болголоо.

Ипотекийн зээлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан иргэнд орон сууцны үнийн дүнгийн 20 хүртэл хувийн урьдчилгаа төлбөрт 200 тэрбум төгрөгийн зээлийн баталгааг арилжааны банкуудад гэрээний үндсэн дээр гаргахыг Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасан байна. 

Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд зорилтот бүлгийн иргэд ипотекийн зээлд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх, барилгын салбарын санхүүгийн эрсдэлийг багасгах, орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангах үүднээс Засгийн газраас орон сууцны тодорхой хөнгөлөлтийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байгаа бөгөөд иргэд ипотекийн зээлээр орон сууц худалдан авахад Засгийн газрын зүгээс орон сууцны үнийн дүнгийн 20 хувьд дэмжлэг үзүүлснээр хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

260 ортой нэгдсэн эмнэлэг байгуулна

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн дуусаагүй барилгыг эмнэлгийн зориулалтаар шинэчлэн сайжруулж, 260 ор бүхий нэгдсэн эмнэлгийг ажиллуулах төслийн концессийн гэрээг “Юниверсити хоспиталь” ХХК-тай байгуулахыг Хөрөнгө оруулалтын газарт олгож, гэрээ байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу удирдан зохион байгуулахыг Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбатад даалгалаа.

Дуусаагүй барилгыг эмнэлгийн зориулалтаар шинэчлэн сайжруулж, 260 ор бүхий нэгдсэн эмнэлгийг ажиллуулах төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 28 тэрбум төгрөг бөгөөд концесс эзэмшигч нь 2015 оны 12 дугаар сард амбулатори, 2016 оны 4 дүгээр сард хэвтэн эмчлүүлэх хэсгийг ашиглалтад оруулах бөгөөд нийт барилгын ажлыг 2 жилд багтаан дуусгахаар гэрээний төсөлд тусгажээ. Уг төсөлд төрийн зүгээс ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг шаардахгүй бөгөөд 25 жилийн дараа үнэ төлбөргүйгээр төрийн өмчид шилжүүлж өгнө.

Стратегийн ач холбогдолтой томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  санамж бичиг байгуулна

Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд байгуулах Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төслийг хэлэлцээд Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэнд гарын үсэг зурахыг зөвшөөрлөө.

Монгол, Японы эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагаа манай улсад зээл тусламж олгох хэлбэрээр нэг урсгалтай явж ирсэн бол цаашид худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, харилцан ашигтай хамтын  ажиллагаа бүрдүүлж ажиллах нь чухал гэж үзэж байна. Энэ шинэ шатны хамтын ажиллагаанд хоёр орны хувийн хэвшлийнхний идэвхтэй оролцоо нэн чухал бөгөөд үүнийг бүрдүүлэхэд Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банкны оролцоо, дэмжлэг онцгой ач холбогдолтой юм. Япон улс манай оронтой харилцах асуудалд улс төрийн шийдвэр гаргаж, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банкны шугамаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болсон нь хоёр орны Стратегийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Монгол Улсын бүтээн байгуулалтын төслүүд болох зүүн бүсийн төмөр зам барих, нүүрснээс шингэрүүлсэн хий гаргах, нүүрсний ордуудыг түшиглэн Дулааны цахилгаан станцууд барих зэрэг ажлыг урагшлуулан хэрэгжүүлэхэд чухал түлхэц болно.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлнэ

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх, улс орны эдийн засгийн үр өгөөж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэнцвэртэй, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах, нийгмийн салбарын хөгжлийг дэмжих, хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүд, ард иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэгдсэн, улс төрөөс хараат бус, нэгдмэл, цогц, тогтвортой, залгамж байх зарчмыг хангасан хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, хоорондын уялдааг хангах, үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, төсөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Эмнэлэг, боловсрол, соёл, спортын үйлчилгээ үзүүлдэг төсвийн байгууллагад тусламжаар ирсэн барааг албан татвараас чөлөөлнө

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн төслийг  УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.

Төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг төрийн байгууллагууд ихэнх тохиолдолд хандив, тусламжид ногдох татварын зардлыг төсвийн төлөвлөгөөндөө тусгах боломжгүй байдгаас өөрийн батлагдсан төсвөөс татварын зардлыг гаргах боломжгүй болдог. Эмнэлэг, боловсрол, соёлын үйлчилгээ үзүүлдэг төсвийн байгууллагад чухал шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг гадаад улсын төрийн бус байгууллагаас хандивлах тохиолдолд тус бараанд ногдох гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын зардлыг Засгийн газрын нөөц сангийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэхээс өөр аргагүйд хүрдэг тул Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд эмнэлэг, бүх шатны боловсрол, соёл, спортын үйлчилгээ үзүүлдэг төсвийн байгууллагад хариу төлбөргүйгээр өгсөн барааг албан татвараас чөлөөлөх заалт оруулж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Хуульд дээрх нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулснаар төсвийн байгууллагуудын зардлыг хэмнэж, татварын зарим зардлыг Засгийн газрын нөөц сангаас санхүүжүүлэх шаардлагагүй болох бөгөөд эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгүүд хандив, тусламжийг  хугацаанд нь авах боломж бүрдэх юм.

          Төрийн үйлчилгээний цахим системд холбогдох үйлчилгээний жагсаалтыг баталлаа

Төрийн үйлчилгээний цахим системийг хөгжүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэрээр гүйцэтгүүлэхийг Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга С.Жавхланбаатар, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын дарга Ц.Жадамбаа нарт даалгалаа.

  Цахим системд төрийн 32 байгууллагын 167 үйлчилгээг багтаахаар тусгасан байна.  Уг ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэрээр гүйцэтгүүлснээр улсын төсөвт ачаалал үүсэхгүй, хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр төрийн үйлчилгээг цахимжуулах боломжтой гэж үзэж байна.  Төрийн үйлчилгээий цахим систем нэвтрүүлснээр www.ezasag.mn цахим хуудсаар дамжуулан иргэд  төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүнд сурталгүйгээр хүртэх боломж бүрдэнэ.

                         “Ухаалаг засаг” төсөл хэрэгжинэ

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Ухаалаг засаг” төслийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.

Монгол Улсын Засгийн газар цахим засгийг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах зорилгоор мэдээллийн технологийн системийн тогтолцоог хөгжүүлэх, Засгийн газрын мэдээллийг цахимжуулах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр түргэн шуурхай хүргэж иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний тэгш бус байдлыг багасгах зорилт тавин ажиллаж байна. Эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгох зорилго бүхий “Ухаалаг засаг” төслийг Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн 19.4 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Төсөл 2015-2020 онд хэрэгжих бөгөөд төрийн үйлчилгээний зардал багасч, Засгийн газрын үйл ажиллагаа, дэвшилтэт технологид оруулах хөрөнгө оруулалтыг өгөөж нэмэгдэнэ гэж тооцож байна. Мөн Төрийн лавлах үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ нэмэгдэж иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээ улам боловсронгуй, шуурхай, найдвартай болно.

                       Дархан хотын цэвэрлэх байгууламжийг шинэчилнэ

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл”- ийн Зээлийн хэлэлцээрүүдийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.

Дархан хотын төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламжийг 1965 онд анх ашиглалтад оруулсан бөгөөд 1990 онд өргөтгөл хийн цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн барьж дууссан. Дархан хот нь Орхон-Сэлэнгийн сав газрын бүс, Хараа голын эрэг дагуу Бурхантын хөндийд байрлах бөгөөд экологийн эмзэг тогтоцтой тул өнөөгийн үйл ажиллагаа явуулж буй цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд ачаалал нэмэгдэхэд хүрээлэн буй орчны чанарыг бууруулж, цаашид улам доройтуулах эрсдэлтэй байгаа юм. Иймд бохир усыг цэвэрлэн байгальд нийлүүлэх, эргүүлэн ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгалах зорилгоор цэвэрлэх байгууламж болон бохир усыг татан зайлуулах насос станц, ариутгах татуургын системийг шинэчлэх шаардлага бий болсон бөгөөд энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төслийг Азийн хөгжлийн банкны 18.5 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй болон энгийн эх үүсвэрийн холимог зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.

 


Засгийн газрын даваа гаригийн  хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэж шийдсэн юм. Харин "Ипотекийн зээлийн орон сууцны үнийн дүнгийн урьдчилгаа төлбөрийг 10 хувь болгож 20 хувьд нь Засгийн газраас баталгаа гаргах" болсон талаар   Барилга хот байгуулалтын сайд Д.Цогтбаатар тайлбар хийлээ. 

Тэрээр “Энэ шийдвэрийн дагуу орон сууцны үнийн 20 хувийн баталгааг хэрэгжүүлэх зорилгоор 200 тэрбум төгрөгийн зээлийн баталгааг Арилжааны банкуудад гэрээний үндсэн дээр гаргахыг Хөгжлийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасан. Мөн ипотекийн энэхүү зээлэнд иргэдийг хамруулах шалгуур үзүүлэлтүүд бүхий журмыг долдугаар сард багтаан боловсруулахыг ХАХНХ-ын сайд С.Эрдэнэ, Сангийн сайд бид гуравт үүрэг болголоо.

200 тэрбумын баталгааг банкууд зөвшөөрч байгаа. Тэдний томоохон харилцагчид бол барилгынхан. Энэ салбарын ажил хөдөлж байвал тэдэнд өөрсдөд нь хэрэгтэй. Засгийн газрын баталгаанд хамрагдсан иргэн орон сууцныхаа үнийн дүнгийн 10 хувийг бэлэн мөнгөөр төлж, 90 хувьд жилийн 8(+_1) хувийн хүүтэй ипотекийн зээл авна гэсэн үг. Зээлдэгчийн сар бүрийн төлбөрөөс нийтдээ 20 хувийн баталгааны хэмжээний төлбөр хийгдмэгц Засгийн газрын баталгааны дуусгавар болдог байх байр суурийг манай яам баримталж байгаа” гэв.

Засгийн газрын баталгаанд хамрагдсан иргэн орон сууцныхаа үнийн дүнгийн 10 хувийг бэлэн мөнгөөр төлж, 90 хувьд жилийн 8(+_1) хувийн хүүтэй ипотекийн зээл авна гэсэн үг. 

Холбоотой мэдээлэл