Сонголт


Танилц: Энэ 7 хоногийн теле хичээлийн хуваарь

1 долоо хоног, 5 өдөр TIMES.MN

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын гуравдугаар улирлын хичээл өнөөдрөөс эхэлж байна. Цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас бүх шатны хичээл сургалтын үйл ажиллагаа цахим болон теле хэлбэрээр үргэлжлэх юм. Иймд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна.

Хуваарьт:

Сургуулийн өмнөх боловсролын
1-12 дугаар ангийн
Тусгай хэрэгцээт боловсролын хичээлүүд багтаж байна.

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь

Дөрөвдүгээр сарын 5-9-ний теле хичээлийн хуваарь
Холбоотой мэдээлэл