Газар дээрээс нь


Монголбанк: Нийт зээлийн 18 хувийг цалин, тэтгэвэр, 16 хувийг худалдааны, 12 хувийг үл хөдлөх салбарын зээл эзэлж байна

6 сар TIMES.MN

Холбоотой мэдээлэл