Эдийн засаг


Монголбанк Хятадын Ардын банк хооронд байгуулсан своп хэлцлийг дахин 3 жилээр сунгав

2 сар, 2 долоо хоног TIMES.MN


Хоёр улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Монголбанк, Хятадын Ардын Банкны хооронд байгуулсан 15 тэрбум юань буюу 6 их наяд төгрөгийн үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох своп хэлцлийн гэрээг 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр шинэчлэн байгуулж, своп хэлцлийг дахин 3 жилийн хугацаатайгаар сунгалаа.
Холбоотой мэдээлэл