Дэлхий


Хуучин социалист лагерийн орнууд хэмээгддэг байсан улс орнуудын эдийн засгийн өнөөгийн байдал

1 жил, 4 сар TIMES.MN

 Чехословакийг Чех, Словак гэж хувааж, Югославийг Серби, Хорват, Словени, Македония, Монтенегро, Босни, Герцеговин гэж хувааж, ЗСБНХУ дотроо 15 бүгд найрамдах улс болон задарсан байна.


 Сард (илүү тодорхойлбол, жилийн 12 сард) нийт болон цэвэр цалинг (татвар төлөгдсөн) агуулсан цалингийн дундаж түвшин:


 Словени - 2019/03 оны байдлаар 1752 € нийт, 1128 € цэвэр ашиг

 Эстони - 2019/06 оны байдлаар нийт 1445 €, цэвэр орлогт 1187 € 

 Чех - 2019/2 улиралд нийт 1334 €, 1000 € цэвэр орлого байна

 Литва - 2019/3 улиралд нийт 1318 €, орлого 834 €.

 Словак - 2019/05 оны байдлаар нийт 1264 €, цэвэр орлогт 949 €  байна

 Польш - 2019/11 оны байдлаар нийт 1228 €, цэвэр орлого 871 € байна

 Ховарт - 2019/05 оны байдлаар 1,191 € нийт, 877 € цэвэр

 Унгар - 2019/03 оны байдлаар 1,139 € нийт, 758 € цэвэр

 Латви - 2019/07-ны байдлаар 1240 € нийт, 822 € цэвэр

 Румын - 1.080 € нийт, 659 € цэвэр, (2019/04) 

 Монтенегро - 2019/10 жилийн хувьд нийт 776 €, 517 € цэвэр байна

 Босни ба Герцеговина - 2019/07 оны байдлаар нийт 740 €, 481 € цэвэр байна

 Болгар - 2019/04 оны байдлаар нийт 655 €, 508 € цэвэр

 Серби - 2019/05 оны байдлаар 649 € нийт, 470 € цэвэр

 Хойд Македон - 2019/10 жилийн хувьд 622 € нийт, 419 € цэвэр

 Орос - 2018 оны нийт орлого 585 €, 506 € цэвэр байна

 Беларус - 2019/04 оны байдлаар нийт 464 €, 403 € цэвэр байна

 Монгол Улс - нийт 434 евро, 2019 он

 Албани - 2019/1 улиралд нийт 427 €, 356 € цэвэр

 Украйн - 2019/10 оны хувьд нийт 406 €, 327 € цэвэр байна

 Молдав - 2019/3 улиралд нийт 387 €, 304 € цэвэр байна

 Вьетнам - нийт $ 241, 2019 он

 Куба - нийт $ 30, 2018 он

 Лаос -?

 Хойд Солонгос (БНАСАУ) - 10 доллар


 Харьцуулбал социалист лагерийн бүрэлдэхүүнд ороогүй барууны орнууд:


 Швейцарь - 2015 онд 5323 € нийт, 4370 € цэвэр

 Дани - 2017 оны нийт 5191 €, 3270 € цэвэр

 Норвеги - 2016 оны нийт 4155 €, 3309 € цэвэр

 Герман - 2019/1 улиралд нийт 3,923 €, 2.431 € цэвэр

 АНУ - 2016 онд 3444 € нийт, 2800 € цэвэр

 Финлянд - 2016/2 улиралд нийтдээ 3380 €,  2509 € цэвэр байна


 Тоо баримтууд нь эдгээр улс орнуудын хүмүүсийн материаллаг сайн сайхан байдлыг илт харуулж байгаа бөгөөд үүнээс гадна эдгээр улс оронд хүмүүс хэрхэн амьдарч байгааг харуулж байна.


СайханУул0
Холбоотой мэдээлэл